Monthly Archives: May 2018

غول‌های آهنین؛ تاریخچه ۱۰۰ سال حضور تانک‌ها در میدان جنگ – بانک مشاغل شهر

– ترجمه از حسین علی پناهی: اولین تانک در تاریخ 15 سپتامبر 1916 وارد میدان نبرد شد، زمانی که نیروهای بریتانیایی همراه با 32 تانک به مواضع گردان پیاده ذخیره 28اُم آلمان در فلرز-کورسله حمله کردند تا بن بستی که در نبرد سومه رخ داده بود را بشکنند

Read More »